معاون وزیر حزب شهرداری کمیته دنگ qunce می آیند برای دیدار شرکت ما

رهبران معاون دبیر کمیته حزب شهرداری دنگ qunce و معاون شهردار لیو ژن-gxig به شرکت ما می آیند برای بررسی Feb.17، 2016.

 news4


زمان ارسال: فوریه-17-2016
WhatsApp Online Chat !