મ્યુનિસિપલ પાર્ટી સમિતિ દેંગ qunce ઉપ સચિવ અમારી કંપની મુલાકાત માટે આવે છે

મ્યુનિસિપલ પાર્ટી સમિતિ દેંગ qunce ઉપ સચિવ અને ઉપ મેયર લિયુ ઝ્હેન-gxig નેતાઓ Feb.17, 2016 પર તપાસ માટે અમારી કંપની માટે આવે છે.

 news4


પોસ્ટ સમય: ફેબ્રુ-17-2016
WhatsApp Online Chat !