د ښاروالیو د ګوند د کمېټې دنګ qunce مرستيال منشي زموږ د شرکت ته سفر راځي

د د ښاروالۍ د ګوند د کمېټې دنګ qunce مرستيال، منشي او د مرستيال ښاروال ليو کارونکي gxig مشرانو د څیړنو پر Feb.17، 2016 زموږ د شرکت ته راځي.

 news4


ليکنه د وخت: Feb-17-2016
WhatsApp Online Chat !