పురపాలక పక్ష కమిటీ డెంగ్ qunce వైస్ కార్యదర్శి మా కంపెనీ సందర్శించడానికి వచ్చిన

పురపాలక పక్ష కమిటీ డెంగ్ qunce వైస్ కార్యదర్శి మరియు ఉప మేయర్ లియు ఝెన్-gxig నాయకులు Feb.17, 2016 న విచారణ కోసం మా సంస్థ వస్తాయి.

 news4


పోస్ట్ చేసిన సమయం: ఫిబ్రవరి-17-2016
WhatsApp Online Chat !